• https://play2.choinguon.com/20220810/20688_61799e8c/index.m3u8
 • https://play2.choinguon.com/20220810/20689_36cfc7e4/index.m3u8
 • https://play2.choinguon.com/20220810/20690_a6c0631e/index.m3u8
 • https://play2.choinguon.com/20220810/20691_7bbe538f/index.m3u8
 • https://play2.choinguon.com/20220810/20692_5fe87406/index.m3u8
 • https://play2.choinguon.com/20220810/20693_dcc6a38d/index.m3u8
 • https://play2.choinguon.com/20220810/20694_42526a21/index.m3u8
 • https://play2.choinguon.com/20220810/20696_6f0bcca1/index.m3u8
 • https://play2.choinguon.com/20220810/20697_684db06f/index.m3u8
 • https://play2.choinguon.com/20220810/20698_d7614ca0/index.m3u8
 • https://play2.choinguon.com/20220810/20695_905f4cbc/index.m3u8
 • https://play2.choinguon.com/20220810/20700_1be03f6c/index.m3u8
 • https://play2.choinguon.com/20220810/20701_7a30de48/index.m3u8
 • https://play2.choinguon.com/20220810/20702_3f9ceb8e/index.m3u8
 • https://play2.choinguon.com/20220810/20699_a0b6eb30/index.m3u8
 • https://play2.choinguon.com/20220810/20704_6011c43f/index.m3u8
 • https://play2.choinguon.com/20220810/20703_61769c17/index.m3u8
 • https://play2.choinguon.com/20220810/20706_a68dc0b2/index.m3u8
 • https://play2.choinguon.com/20220810/20705_ae70c1f4/index.m3u8
 • https://play2.choinguon.com/20220810/20708_6ee58e75/index.m3u8
 • https://play2.choinguon.com/20220810/20707_e09fc5da/index.m3u8
 • https://play2.choinguon.com/20220810/20709_2d46752c/index.m3u8
 • https://play2.choinguon.com/20220810/20711_76926bbe/index.m3u8
 • https://play2.choinguon.com/20220810/20710_c900c424/index.m3u8
 • https://play2.choinguon.com/20220810/20712_fa935450/index.m3u8
 • https://play2.choinguon.com/20220810/20714_df060271/index.m3u8
 • https://play2.choinguon.com/20220810/20713_bdee642a/index.m3u8
 • https://play2.choinguon.com/20220810/20717_d9b820c4/index.m3u8
 • https://play2.choinguon.com/20220810/20715_7defb032/index.m3u8
 • https://play2.choinguon.com/20220810/20719_b44a3a96/index.m3u8
 • https://play2.choinguon.com/20220810/20718_1c6644a5/index.m3u8
 • https://play2.choinguon.com/20220810/20716_b50a07c7/index.m3u8
Nội dung phim

xoay quanh cuộc sống và công việc của những cảnh sát thuộc Trung tâm cuộc gọi khẩn cấp.

Sau khi Moo Jin Hyuk đưa con trai sang Mỹ chữa trị, một cảnh sát bí ẩn tên Do Kang Woo xuất hiện.

Anh đã cùng Kang Kwon Joo tiếp tục xử lý các vụ án khẩn cấp đồng thời lật mở những mảnh ghép về tên sát nhân biến thái.

Mở rộng...
Xem phim Truy Tìm Kẻ Sát Nhân Phần 2 xem phim Truy Tìm Kẻ Sát Nhân Phần 2 vietsub, phim Lịch chiếu phim Truy Tìm Kẻ Sát Nhân Phần 2, xem Truy Tìm Kẻ Sát Nhân Phần 2 thuyết minh